• แคมเปญโฆษณาค่าออกเทนสูงเริ่มและจบลงที่นี่

    ใช้เครื่องมือเพื่อเข้าถึงผู้ซื้อเป้าหมายของคุณ และวัดประเมินผลกระทบของการโฆษณาที่มีต่อยอดขาย

Visa Advertising Solutions

A powerful new suite of products from Visa created just for advertisers can help you more effectively target your digital ad spend and measure performance in your next campaign – all with the privacy protections you’d expect from Visa. Available on leading digital and social media platforms, Visa Audiences can deliver your targeted buyers and Visa Ad Measurement can reveal how your ads turned into sales.
 


Ready to get started?

Learn more about Visa Advertising Solutions.
Woman signing for package using Square Reader on smart phone with her Visa card for payment.
Two women at a desk looking at a tablet and discussing content on it.
Two women looking at mobile phone while at lunch.