• แคมเปญโฆษณาค่าออกเทนสูงเริ่มและจบลงที่นี่

    ใช้เครื่องมือเพื่อเข้าถึงผู้ซื้อเป้าหมายของคุณ และวัดประเมินผลกระทบของการโฆษณาที่มีต่อยอดขาย

Visa Advertising Solutions

A powerful new suite of products from Visa created just for advertisers can help you more effectively target your digital ad spend and measure performance in your next campaign – all with the privacy protections you’d expect from Visa. Available on leading digital and social media platforms, Visa Audiences can deliver your targeted buyers and Visa Ad Measurement can reveal how your ads turned into sales.
 

woman with phone
people in a coffee shop
man making purchase with credit card
group of people drinking beveragespeople in a meeting
employees looking at a chart
people looking at a chart

chart showing sales impact

woman making a purchase in a store
employees working with a laptop

Ready to get started?

Learn more about Visa Advertising Solutions.
Request information
woman paying for a package with her phone
two women in an office
woman looking at her phone in a restaurant