ทุกคนควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน

เรากำลังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิง คนผิวสี และชุมชน LGBTQ+ เพราะทุกคนสมควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ