การลงทุนของเรา

ยกระดับทุกคนในทุกที่ ผ่านเครื่องมือสร้างความรู้และทักษะเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับวิธีการที่น่าเชื่อถือและสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงิน

พันธมิตรในชุมชนความร่วมมือทั่วโลกของเรา


พนักงานสร้างความแตกต่าง

Visa ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสร้างผลกระทบในรูปแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง ไม่ว่าจะผ่านทางการเป็นอาสาสมัคร การให้ หรือการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ประชาชนและชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

วันหยุดเพื่องานจิตอาสา

พนักงานได้รับวันหยุดเพื่องานจิตอาสา 16 ชั่วโมง

โครงการให้คําปรึกษาและสินเชื่อ

พนักงานของเราช่วยให้คำปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กและโปรแกรมสินเชื่อ Kiva

Dollars for Doers

Dollars for Doers: พนักงานได้รับเงิน 10 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงจากการเป็นอาสาสมัครเพื่อบริจาคกลับคืนเพื่อการกุศล


การสร้างสิ่งดี ๆ ที่สามารถวัดผลได้

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม

50 M

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม 50 ล้านรายทั่วโลกมีความสามารถด้านดิจิทัลภายในปี 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการพัฒนาความเท่าเทียมกันทางดิจิทัล

ความเท่าเทียมและทั่วถึง

500 M

เราบรรลุเป้าหมายในการช่วยให้ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร/ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการ 500 ล้านคนสามารถเข้าถึงบัญชีการชำระเงินแบบดิจิทัลภายในปี 2563 และยังคงดำเนินการต่อไป

ชุมชน

80 %

80% ของพนักงานของเราได้เข้าร่วมในโปรแกรมต่างๆ ของ Visa เพื่อตอบแทนชุมชนของตนเองในปีงบประมาณ 2565*

*ข้อมูลที่ประเมินในระหว่างปีงบประมาณ 2565 (FY22) ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ถึงเดือนกันยายน 2565

เรียนรู้เกี่ยวกับมูลนิธิ Visa

มูลนิธิ Visa พยายามที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจที่ยอมรับความแตกต่างซึ่งทุกคนสามารถเติบโตได้ในทุกที่