การลงทุนของเรา

ยกระดับทุกคนในทุกที่ ผ่านเครื่องมือสร้างความรู้และทักษะเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับวิธีการที่น่าเชื่อถือและสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงิน

พันธมิตรในชุมชนความร่วมมือทั่วโลกของเรา

Practical Business Skills logo

แหล่งข้อมูลการศึกษาทางการเงิน

แพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกที่ Visa ขับเคลื่อน โดยการมอบแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบให้เปล่าเพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมในการเริ่มต้น จัดการ และขยายธุรกิจของตน

Women's World Banking logo

การให้อํานาจธุรกิจที่นําโดยผู้หญิง

การเป็นพันธมิตรของมูลนิธิ Visa เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้แก่วิสาหกิจขนาดย่อมและรายย่อยที่นำโดยผู้หญิงหลายล้านคนทั่วโลก

Hand in Hand International logo.

การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กของเคนยา

การเป็นพันธมิตรของเราร่วมกับ Hand in Hand เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศเคนยามากกว่า 10,000 ราย ซึ่งมีผู้หญิงเป็นเจ้าของถึง 75% ได้มีโอกาสเข้าถึงธุรกิจการศึกษาและทักษะทางการเงิน และการเข้าถึงบริการทางการเงินในวงกว้าง

Visa’s UMKM Bisa! campaign with Gojek logo
VillageCapital logo
IFAD logo with byline phrase Investing in rural people.
TechnoServe logo with byline phrase Business Solutions to Poverty.
Visa’s partnership with IFundWomen displaying grant program winners.
Kiva logo

พนักงานสร้างความแตกต่าง

Visa ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสร้างผลกระทบในรูปแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง ไม่ว่าจะผ่านทางการเป็นอาสาสมัคร การให้ หรือการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ประชาชนและชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

วันหยุดเพื่องานจิตอาสา

พนักงานได้รับวันหยุดเพื่องานจิตอาสา 16 ชั่วโมง

โครงการให้คําปรึกษาและสินเชื่อ

พนักงานของเราช่วยให้คำปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กและโปรแกรมสินเชื่อ Kiva

Dollars for Doers

Dollars for Doers: พนักงานได้รับเงิน 10 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงจากการเป็นอาสาสมัครเพื่อบริจาคกลับคืนเพื่อการกุศล


การสร้างสิ่งดี ๆ ที่สามารถวัดผลได้

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม

50 M

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม 50 ล้านรายทั่วโลกมีความสามารถด้านดิจิทัลภายในปี 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการพัฒนาความเท่าเทียมกันทางดิจิทัล

ความเท่าเทียมและทั่วถึง

500 M

เราบรรลุเป้าหมายในการช่วยให้ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร/ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการ 500 ล้านคนสามารถเข้าถึงบัญชีการชำระเงินแบบดิจิทัลภายในปี 2563 และยังคงดำเนินการต่อไป

ชุมชน

80 %

80% ของพนักงานของเราได้เข้าร่วมในโปรแกรมต่างๆ ของ Visa เพื่อตอบแทนชุมชนของตนเองในปีงบประมาณ 2565*

*ข้อมูลที่ประเมินในระหว่างปีงบประมาณ 2565 (FY22) ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ถึงเดือนกันยายน 2565

เรียนรู้เกี่ยวกับมูลนิธิ Visa

มูลนิธิ Visa พยายามที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจที่ยอมรับความแตกต่างซึ่งทุกคนสามารถเติบโตได้ในทุกที่