• ผลกระทบต่อสังคม

    Visa มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เท่าเทียมและทั่วถึงสำหรับทุกคนในทุกที่

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม

50 M

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม 50 ล้านรายทั่วโลกมีความสามารถด้านดิจิทัลภายในปี 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการพัฒนาความเท่าเทียมกันทางดิจิทัล

ความเท่าเทียมและทั่วถึง

500 M

เราบรรลุเป้าหมายในการช่วยให้ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร/ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการ 500 ล้านคนสามารถเข้าถึงบัญชีการชำระเงินแบบดิจิทัลภายในปี 2563 และยังคงดำเนินการต่อไป

ชุมชน

85 %

85% ของ พนักงานของเราได้เข้าร่วมในโปรแกรม Visa เพื่อตอบแทนชุมชนของตนเองในปีงบประมาณ 2564