เมื่อบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กประสบความสำเร็จ ชุมชนก็จะมั่งคั่ง

เราทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน รัฐบาล และฟินเทคเพื่อมอบโอกาสแก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสและประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารสามารถเข้าถึงโซลูชันทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้ เรายังให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่องค์กรแนวหน้าและธุรกิจขนาดเล็กในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.