เราสามารถทำเพื่อโลกได้มากขึ้นด้วยการร่วมมือกัน

เราได้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในการดำเนินงานและเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100%¹ และตอนนี้เรากำลังดำเนินการเพื่อผลักดันการค้าที่ยั่งยืนและสนับสนุนการดำเนินงานเร่งด่วนในเรื่องสภาพอากาศและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ