หากคุณกำลังวางแผนการเดินทาง

นำบัตรวีซ่าติดตัวไปด้วย เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเดินทาง

how to use credit card
Kayaks on beach with person setting up tent in bright sunlight.

เครื่องคำนวณหาอัตราแลกเปลี่ยน

ประเมินอัตราแลกเปลี่ยนของท่านในสกุลเงินต่าง ๆ
Open calculator
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.

Visa TravelMoney

ใช้บัตรเติมเงินที่มีความปลอดภัยกว่าเงินสด

Learn about TravelMoney

วีซ่าแทรเวลเลอร์เช็ค (Visa Traveler Cheque)

มีความปลอดภัยมากกว่าเงินสดในขณะที่ท่านเดินทาง
Find out more


ทางการแพทย์

วีซ่าจัดหาผู้แนะนำด้านการแพทย์ การตรวจติดตาม การติดตามผลและการสื่อสารกับครอบครัวของท่าน ตลอดจนรายชื่อของแพทย์ ทันตแพทย์ที่พูดภาษาอังกฤษ และรายชื่อโรงพยาบาลต่าง ๆ เตรียมไว้ให้
Gavel

ทางกฎหมาย

กรณีที่ท่านถูกคุมขังโดยหน่วยงานท้องถิ่น เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมาย วีซ่าสามารถติดต่อกับทนายความที่พูดภาษาอังกฤษและสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาให้ท่านได้

พาหนะขนส่ง

วีซ่าสามารถช่วยจัดหาบริการพาหนะฉุกเฉินนำท่านกลับบ้าน หรือไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ช่วยนำบุตรหลานผู้เยาว์ของท่านกลับบ้านหรือติดต่อสมาชิกในครอบครัวและนายจ้างของท่านได้


แผนกบริการให้ความช่วยเหลือกลูกค้าทั่วโลก (Global Customer Assistance Services)

ติดต่อ วีซ่า เกี่ยวกับบริการบนบัตรได้จากทุกแห่งในโลก
Woman at an airport looking up at the flight timetable.