• ประสบการณ์การชำระเงินที่ดีขึ้น

    แม้จะมีวิธีชำระเงินแบบใหม่มากมาย แบรนด์เชิงประสาทสัมผัสของ Visa นำความต่อเนื่องและมั่นใจให้แก่ประสบการณ์การชำระเงินสำหรับธุรกรรม Visa ที่ได้รับอนุมัติ

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.


Security represented by lock illustration.

ความปลอดภัย

ช็อปด้วยคและการรับรู้วามมั่นใจ สัญญาณแบรนด์เชิงประสาทสัมผัสของ Visa, ปลอดภัย, ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติของ Visa
Speed represented by stopwatch illustration.

รวดเร็ว

เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายอย่างรวดเร็วที่สะและการรับรู้ ดวกสบาย ประสบการณ์แบรนด์เชิงประสาทสัมผัสของ Visa ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาที¹
Trust represented by shield illustration.

ความไว้วางใจ

มั่นใจได้เมื่อชำระเงินผ่านเครือข่ายที่น่าเชื่อถือระดับโลกของ Visa