• ปรับปรุงประสบการณ์การชำระเงินของลูกค้าของคุณ

    แบรนด์เชิงประสาทสัมผัสและการรับรู้ของ Visa ช่วยให้ลูกค้าของคุณได้รับประสบการณ์การชำระเงินที่ต่อเนื่องสำหรับธุรกรรม Visa ที่ได้รับอนุมัติ

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Gold line.
Gold line.
Gold line.

Speed represented by stopwatch icon.

รวดเร็ว

ใช้เวลาน้อยกว่าวินาที แบรนด์เชิงประสาทสัมผัสและการรับรู้ ของ Visa สร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงความเร็วและความสะดวก²
Illustration of handshake for loyalty.

ความภักดี

ร้านค้าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น 94 เปอร์เซ็นต์³
Illustration of a shield with a checkmark in the corner representing trusted transactions.

ความไว้วางใจ

แบรนด์เชิงประสาทสัมผัสและการรับรู้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยของผู้บริโภค
Illustration of a circle with three smaller circles on it.

ความคุ้นเคย

แบรนด์เชิงประสาทสัมผัสและการรับรู้ของ Visa สร้างประสบการณ์การชำระเงินที่ต่อเนื่อง