• ประสบการณ์การชำระเงินแบบใหม่สำหรับอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าขึ้น

    เรียนรู้ว่าแบรนด์เชิงประสาทสัมผัสและการรับรู้ของ Visa สามารถช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนโซลูชันการชำระเงินและเพิ่มยอดธุรกิจได้อย่างไร

A smartwatch, a laptop, a smartphone, and a sales terminal all showing a circle with a checkmark in it and the word Approved below.

Three people sitting on a couch and looking at one person's tablet while chatting.

Illustration of a house on a phone representing enhanced perception.

การรับรู้ที่ดีขึ้น

ได้รับความนิยมจากพันธมิตรทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 94 เปอร์เซ็นต์¹
An illustration of a circle pointing in different directions representing customization.

การปรับแต่งรูปแบบได้เองภายใน

ชุดสี ฉากหลัง และตัวเลือกการออกแบบอื่นที่ทำให้คุณแตกต่าง
Illustration of a hand holding a Visa card.

รวมเข้าใช้ได้ง่าย

แบรนด์เชิงประสาทสัมผัสของ Visa ใช้การปรับทางวิศวกรรมเพียงเล็กน้อย

A woman and a man looking at a tablet together.