ในทุกมุมของโลก

ช่วยให้สามารถชำระเงินได้ทั่วโลก

ธุรกิจของเรา

Visa เป็นบริษัทเทคโนโลยีการชำระเงินที่เชื่อมโยงผู้บริโภค ธุรกิจต่าง ๆ ธนาคาร และรัฐบาล มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลกเข้าด้วยกัน
Person paying with Visa card over the counter.
Women talking and laughing at bakery counter.