เกี่ยวกับ Visa

เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีการชำระเงินระดับโลกที่ทำงานเพื่อช่วยให้ผู้บริโภค ภาคธุรกิจ ธนาคาร และภาครัฐบาลสามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลได้