• วิธีที่ดีกว่าในการจ่ายและรับเงิน

    เราช่วยให้ผู้บริโภคและร้านค้าทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

ธุรกิจของเรา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเราช่วยให้การชำระเงินออนไลน์กลายเป็นจริงสำหรับผู้บริโภค ธุรกิจ ธนาคาร และรัฐบาล


Illustration of small business store front with figure in doorway.

ร้านค้า

ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม หรือสายการบินที่รับบัตร Visa

Bank.

ธนาคารของร้านค้าผู้รับบัตร

สถาบันการเงินที่ช่วยให้ร้านค้าได้รับการชำระเงิน

Visa credit card.

ผู้ออกบัตร

สถาบันการเงินที่ให้บริการบัตร Visa และการชำระเงิน

cardholder with card

ผู้ถือบัตร

ผู้บริโภคหรือธุรกิจที่ใช้บัตร Visa และการชำระเงิน

การข้ามถนนที่วุ่นวาย
ภาพเก่า ๆ ของผู้ชายที่มีคอมพิวเตอร์
นักธุรกิจสองคนกำลังนั่งในร้านกาแฟ
ผู้ชายกำลังพูด