• สร้างความมั่นคงให้อนาคตของการชำระเงิน

    แนวทางรักษาความปลอดภัยแบบหลายขั้นตอนเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในทุกๆวัน

the cost of pin
Chip Cards

The cost of PIN 

pay with visa at the pump
Visa Transaction Advisor

Reducing fraud at the gas pump 

mobile ecommerce payments
Online authentication 2.0

Improving security in e-commerce