• สร้างความมั่นคงให้อนาคตของการชำระเงิน

    แนวทางรักษาความปลอดภัยแบบหลายขั้นตอนเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในทุกๆวัน

pay with visa at the pump
Visa Transaction Advisor

Reducing fraud at the gas pump

mobile ecommerce payments
Online authentication 2.0

Improving security in e-commerce