ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของ Visa

Visa ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของคุณและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ ศูนย์ความเป็นส่วนตัวแห่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร นอกจากนี้ คุณจะเห็นลิงก์ที่จะช่วยให้คุณได้ใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณและจัดการตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณ
A smiling woman in her kitchen holds her phone.


An illustration of a pair of payment cards.
An illustration of an award ribbon.
An illustration of a handshake.
An illustration of a user including a padlock.
An illustration of a gear.
An illustration representing a user.

The Visa sign outside the Foster City, California office.