ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ Visa

วันที่มีผลบังคับใช้: 14 เมษายน 2566

คู่มือสำหรับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

  • คุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อระบุเบราว์เซอร์ที่ไม่ซ้ำกันของคุณ หรือเพื่อเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้ช่วยให้เราจำคุณได้เมื่อคุณกลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์สุดพิเศษและช่วยให้เราสามารถตรวจจับการฉ้อโกงบางประเภทได้

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งคือคุกกี้ที่ Visa เป็นผู้วางหรือสร้างขึ้นโดยโดเมนที่เข้าชมโดยตรง เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Visa ใช้คุกกี้เหล่านี้ รวมถึงคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างเคร่งครัดที่สนับสนุนการทำงานขั้นพื้นฐานของเว็บไซต์และแอปของเรา

คุกกี้บุคคลที่สามจะถูกติดตั้งโดยบริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และบริษัทโฆษณาบุคคลที่สาม คุกกี้ที่ติดตั้งโดยบุคคลที่สามจะอ่านได้โดยบุคคลที่สามเท่านั้น เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นในเครือข่ายการโฆษณา เพื่อจัดทำโปรไฟล์พฤติกรรมออนไลน์ของคุณ เพื่อให้บุคคลที่สามสามารถแสดงโฆษณาได้ตามเป้าหมายของลูกค้าของพวกเขา

  • พิกเซลแท็กและเว็บบีคอน

พิกเซลแท็ก (หรือที่เรียกว่าเว็บบีคอน) เป็นภาพกราฟิกขนาดเล็กและโค้ดขนาดเล็ก ๆ ที่ฝังไว้บนหน้าเว็บไซต์ โฆษณา หรือในอีเมลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าคุณดำเนินการอะไรที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ เมื่อคุณเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ หรือเมื่อคุณเปิดอีเมล แท็กจะแจ้งให้เราทราบว่าคุณได้เข้าถึงหน้าเว็บหรือเปิดอีเมลแล้ว เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถวัดการตอบสนองต่อการสื่อสารของเราและปรับปรุงหน้าเว็บและการส่งเสริมการขายของเราให้ดีขึ้น

  • บันทึกล็อกของเซิร์ฟเวอร์

บันทึกล็อกของเซิร์ฟเวอร์จะบันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา บันทึกล็อกประเภทอื่น ๆ จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่คล้ายกันจากแอปของเรา เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ประเภทของระบบปฏิบัติการ ประเภทเบราว์เซอร์ โดเมนและการตั้งค่าระบบอื่น ๆ ตลอดจนภาษาที่ระบบของคุณใช้และประเทศและเขตเวลาที่อุปกรณ์ของคุณตั้งอยู่ บันทึกล็อกของเซิร์ฟเวอร์ของเรายังบันทึกที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP เป็นตัวระบุเฉพาะที่อุปกรณ์ต้องมีเพื่อระบุและสื่อสารกับแต่ละอุปกรณ์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมก่อนที่คุณจะมามายังเว็บไซต์ของ Visa และเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์ของเรา