• มูลนิธิ Visa

    มูลนิธิ Visa พยายามให้การสนับสนุนเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ที่ซึ่งบุคคล ธุรกิจ และชุมชนสามารถเติบโตก้าวหน้าได้


American Red Cross logo.
The Asia Foundation logo.
Brac logo.
Compass family services Housing Support Hope logo.
First Place for Youth logo
Gender Smart logo
KIVA logo
LISC logo
Mercy Corps logo.
Pro mujer logo.
Tipping point community logo.
Tipping point fund logo.
University of California San Francisco logo.