การสนับสนุนของ Visa—เชื่อมต่องานกิจกรรมที่เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน

การสนับสนุนกีฬา ความบันเทิงจนถึงแฟชั่น นําผู้คนมารวมตัวกันและให้เราก้าวไกลกว่าที่คาด ตั้งแต่โอลิมปิก พาราลิมปิกไปจนถึง FIFA Women's World Cup™ หรือ NFL เราสนับสนุนกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเชื่อมต่อทุกคน

Visa and Worldwide Olympic and Paralympic partner logo.

Mikaela Shiffrin, ทีม Visa - ©Getty Images - สงวนลิขสิทธิ์

Visa Logo and FIFA Women's World Cup 2023 logo with byline "Worldwide Partner of thee FIFA Women's World Cup 2023".

Visa and NFL logo.