ปกป้องธุรกิจของคุณจากการฉ้อโกง

รักษาธุรกรรมของท่านให้ปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติในการยอมรับบัตรวีซ่า

การป้องกันการฉ้อโกง

วีซ่านำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยและความพยายามในการจัดการความเสี่ยง เรียนรู้ขั้นตอนทั้งหมดเพื่อรับรองสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของบัตรวีซ่าทุกใบ ผู้ถือบัตรทุกราย และธุรกรรมทุกรายการการยื่นบัตรให้
สาวนักช้อป
ผู้ชายกำลังใช้คอมพิวเตอร์

ส่งต่อแล็ปท็อป

เรียนรู้วิธีการป้องกันการฉ้อโกง

วีซ่าช่วยท่านคุ้มครองธุรกิจของท่านได้
แนวทางปฏิบัติในการยอมรับบัตรวีซ่า