• Visa Secure ด้วย EMV® 3-D Secure

    การยืนยันตัวตนแห่งยุคถัดไปที่ทำให้อี-คอมเมิร์ซทั่วโลกมีความปลอดภัยได้ในแบบเรียลไทม์
Visa Secure logo.

ติดต่อผู้ออกบัตร Visa ของคุณโดยตรงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม