ประสบการณ์ของวีซ่า

ร่วมกับทีมวีซ่าและช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินทั่วโลก


Two seated men discussing laptop display.
Man and woman at table with closed laptop discussing document.
bald-man-laptop-1600x900กล่องของขวัญ

โครงการ Matching Gift

การจับคู่ของขวัญของวีซ่านั้น จะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดบนพื้นฐานของเงินดอลลาร์ (ไม่มากไปกว่า $5,000 หรือประมาณ 170,000 บาทต่อปีปฏิทิน)

Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

โครงการอาสาสมัครของพนักงาน

พนักงานสามารถจะใช้ GivingStation ติดตามชั่วโมงการทำงานเป็นอาสาสมัครของตัวเอง

ผู้คน

รางวัลอาสาสมัครของวีซ่า

วีซ่าจะให้รางวัลแก่พนักงานในแต่ละภูมิภาค 2 ครั้งต่อปี โดยพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงการทำงานอาสาสมัครผ่านโปรแกรม GivingStation

คุณพร้อมสำหรับการค้นหาตัวตนของคุณในทุกที่หรือไม่?

ความสนุกในอาชีพของคุณเริ่มที่นี้
ค้นหางาน