• ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง คือ ยกระดับบทสนทนา

    ที่วีซ่า ความหลากหลายเป็นมากกว่าแค่แนวคิดที่ดี แต่เป็นหลักสำคัญต่อความสำเร็จของเรา

Ellen Richey and others having a meeting
NATIONAL WOMEN’S DAY

Ellen Richey on the importance of EMV 

People in Africa
FINANCIAL INCLUSION

How Visa is reaching out everywhere 

Lesbian couple happy with a baby
DIVERSITY + INCLUSION

Visa stands up for marriage equality 

Mexico's mobile revolution
Data Insights

Mexico's mobile revolution 

Visa Teams Up With CFSI
Global Impact

Visa Teams Up With CFSI