• ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง คือ ยกระดับบทสนทนา

    ที่วีซ่า ความหลากหลายเป็นมากกว่าแค่แนวคิดที่ดี แต่เป็นหลักสำคัญต่อความสำเร็จของเรา

Global Impact News + Features