โซลูชันที่จะช่วยตอบสนองความต้องการในการเคลื่อนย้ายเงินในอนาคต

Visa Direct¹ เป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยให้สถาบันการเงินเคลื่อนย้ายเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 365 วันต่อปี ไปยังปลายทางหลายพันล้านแห่งในกว่า 180 ประเทศและ 160 สกุลเงิน


สำรวจปรัชญาของเราเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงิน