VisaNet +AI

VisaNet +AI เป็นชุดของบริการเครือข่ายที่ช่วยให้การอนุมัติ การหักบัญชี และการชําระเงินสําหรับธนาคาร ร้านค้า และผู้บริโภคมีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น

บริการอัจฉริยะรุ่นใหม่ที่รวดเร็วกว่า

เราได้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่จําเป็นในการดําเนินการโมเดล AI ที่ซับซ้อนในเสี้ยววินาที ช่วยให้สามารถทําธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือด้วย VisaNet

สนใจ VisaNet +AI หรือไม่

ติดต่อตัวแทนของ Visa หรือลงทะเบียนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของการชําระเงิน
¹พบความแม่นยําเฉลี่ย 95% ในการจําลองภายในของโมเดล Smarter STIP แบบออฟไลน์ของธุรกรรมในไตรมาสที่ 4 ปี 2019 สําหรับ BIN ของ Visa ทั่วโลก