• แตะเพื่อจ่าย กับวีซ่า

    รวดเร็วและสะดวกกว่าเงินสด

โลโก้ payWave บนเครื่องรูดบัตร

มองหาสัญลักษณ์

มองหาสัญลักษณ์ที่จุดชำระเงิน
บัตรวีซ่าที่ใช้ payWave

แตะบัตรหรืออุปกรณ์ของคุณ

เพียงแค่แตะบัตรหรืออุปกรณ์ของคุณที่ด้านหน้าเครื่องรูดบัตรและรอการยืนยัน
ผู้หญิงหิ้วถุงช้อปปิ้ง

รับสินค้าที่ซื้อ

คุณสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินได้ถ้าต้องการ แต่ถ้าไม่ต้องการ ก็ถือว่าการชำระเงินเสร็จสิ้น

shopping-paywave-mobile-800x450

cafe-card-paywave-800x450
shopping-paywave-mobile-v2-800x450