• แตะเพื่อจ่าย กับวีซ่า

    รวดเร็วและสะดวกกว่าเงินสด


ภาพ Close Up ผู้หญิงที่ใช้ Visa payWave

Generic Visa Card ที่มีชิป
โทรศัพท์ที่มีไอคอน Visa payWave บนเครื่อง