• แตะเพื่อจ่าย กับวีซ่า

    รวดเร็วและสะดวกกว่าเงินสด

มองหาสัญลักษณ์

มองหาสัญลักษณ์ที่จุดชำระเงิน

แตะบัตรหรืออุปกรณ์ของคุณ

เพียงแค่แตะบัตรหรืออุปกรณ์ของคุณที่ด้านหน้าเครื่องรูดบัตรและรอการยืนยัน

รับสินค้าที่ซื้อ

คุณสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินได้ถ้าต้องการ แต่ถ้าไม่ต้องการ ก็ถือว่าการชำระเงินเสร็จสิ้น

ภาพ Close Up ผู้หญิงที่ใช้ Visa payWave

Generic Visa Card ที่มีชิป
โทรศัพท์ที่มีไอคอน Visa payWave บนเครื่อง