ทะยานในอาชีพที่วีซ่า

คิดใหญ่และสร้างความแตกต่าง

ตำแหน่งหน้าที่ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือการเงิน เรามีตำแน่งงานที่เหมาะสมกับคุณที่วีซ่า เรามอบโอกาสให้คุณเรียนรู้จากผู้นำอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจนี้ ระหว่างที่ธุรกิจของเราเข้าถึงผู้คนเป็นพันล้านทั่วโลก
An illustration of a globe with a geolocation symbol on top.

มีปริญญาบัตรด้าน MBA?

วีซ่าได้ค้นหาผู้ที่สำเร็จการศีกษาด้าน MBA และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เข้ามาทำงานแบบเต็มเวลาและการฝึกงาน ผู้สมัครจะได้รับตำแหน่งในส่วนของการตลาด ผลิตภัณฑ์ การเงินและการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะสามารถพัฒนาทักษะและได้รับโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้นำของวีซ่า
วันที่ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย / ชื่อองค์กร ชื่องาน

ค้นหางาน

ค้นหางาน
Visa volunteers landscaping in an urban setting.