แก้ไขข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็ว

เรียนรู้ข้อมูลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับการปฏิเสธการชำระเงิน (chargeback)

ปกป้องธุรกิจของคุณ

ถึงแม้รายการธุรกรรมโดยส่วนใหญ่จะได้รับการประมวลผล ปิดประกาศและชำระไปแล้วด้วยข้อบกพร่องบางประการก็ตาม Visa ก็มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการยุติข้อพิพาทต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 1: ผู้ถือบัตรปฏิเสธรายการธุรกรรม

ผู้ถือบัตรติดต่อผู้ออกบัตรของตนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่ปรากฏบนสเตทเมนท์เรียกเก็บเงินของตน

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาใบเสร็จรับเงินของรายการธุรกรรมดังกล่าว

เจ้าของเครื่องรูดบัตรของท่านติดต่อท่านเพื่อขอสำเนาบันทึกรายการธุรกรรมดังกล่าวที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3: ส่งสำเนาให้กับเจ้าของเครื่องรูดบัตรของท่าน

ส่งแฟกซ์หรือส่งสำเนาที่ถูกต้องและชัดเจนเพื่อดำเนินการตามกระบวนการ