ปกป้องธุรกิจของคุณ

เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน ถึงแม้รายการธุรกรรมโดยส่วนใหญ่จะได้รับการประมวลผล ปิดประกาศและชำระไปแล้วด้วยข้อบกพร่องบางประการก็ตาม Visa ก็มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการยุติข้อพิพาทต่าง ๆ

ปกป้องธุรกิจของคุณด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม

ข้อพิพาท หมายถึงความผกผันของมูลค่า (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ของ รายการธุรกรรมหนึ่ง ๆ โดยผู้ออกบัตรมีต่อเจ้าของเครื่องรูดบัตร ซึ่งตามปกติจะโดยธนาคารพาณิชย์ มีต่อร้านค้านั้น ๆ ข้อพิพาทอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับบรรดาร้านค้าต่าง ๆ โดยที่คุณอาจสูญเสียทั้งจำนวนเงินจากรายการธุรกรรมดังกล่าวตลอดจนรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง และยังอาจมีค่าใช้จ่ายในการจัดการภายในเกิดขึ้นอีกด้วย


การตอบสนองต่อข้อพิพาท

จัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 1: ผู้ถือบัตรปฏิเสธรายการธุรกรรม

ผู้ถือบัตรติดต่อผู้ออกบัตรของตนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่ปรากฏบนสเตทเมนท์เรียกเก็บเงินของตน

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาใบเสร็จรับเงินของรายการธุรกรรมดังกล่าว

เจ้าของเครื่องรูดบัตรของท่านติดต่อท่านเพื่อขอสำเนาบันทึกรายการธุรกรรมดังกล่าวที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3: ส่งสำเนาให้กับเจ้าของเครื่องรูดบัตรของท่าน

ส่งแฟกซ์หรือส่งสำเนาที่ถูกต้องและชัดเจนเพื่อดำเนินการตามกระบวนการ

หลีกเลี่ยงข้อพิพาท

นี่คือเคล็ดลับบางอย่าง

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหรือแนวปฏิบัติด้านข้อพิพาท โปรดติดต่อเจ้าของเครื่องรูดบัตร/ผู้ดำเนินการชำระเงินของคุณ