คลังข้อมูลของร้านค้า

เอกสารเหล่านี้จะมีข้อมูลเชิงลึกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ร้านค้าวีซ่าได้เข้าไปดูเรื่องการรับ การปลอมแปลงข้อมูลบัตร การรักษาความปลอดภัยข้อมูล การอนุมัติและอีกมากมาย ดาวน์โหลด พิมพ์และเก็บรักษาไว้