• Finaxar + Visa สร้างสรรค์วิธีใหม่ในการจัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

    วีซ่าช่วยให้ Finaxar สามารถสร้างโซลูชันออนไลน์สำหรับ SME ที่ต้องการวิธีที่รวดเร็วและปลอดภัยในการชำระเงิน จัดการค่าใช้จ่าย และจัดหาเงินทุนหมุนเวียน

ภารกิจของ Finaxar


Visa สามารถช่วย Finaxar ได้อย่างไร


สถิติของ Finaxar

4.
24 hrs.
500K.

โซลูชั่นและบริการของ Visa ที่ Finaxar ใช้

Finaxar ใช้ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมของ Visa เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและการเข้าร่วม ตลอดจนการได้รับรางวัล - โปรแกรม Visa’s Everywhere Initiative’s Singapore ในปี 2019


พร้อมที่จะร่วมเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังแล้วหรือยัง

เยี่ยมชมพอร์ทัล Partner และเรียนรู้เพิ่มเติมว่า การร่วมงานกับ Visa สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างไร