• บริการชำระเงินที่สะดวกของวีซ่า (Visa Easy Payment Service)

    ทำธุรกรรมได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

Illustration of light bulb partially overlapping a Visa chip card.

ไม่ต้องเซ็นชื่อหรือกดรหัส PIN

ลดความจำเป็นในการใช้ใบเสร็จรับเงิน

ไม่ต้องมีเอกสาร
Illustration of small business store front with figure in doorway.

ไม่ต้องลงทะเบียน

ร้านค้าใน MCC ส่วนมากจะมีคุณสมบัติใช้บริการได้


สนใจ VEPS หรือไม่?

ติดต่อธนาคารของร้านค้าผู้รับบัตรของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ VEPS