ผู้หญิงส่งถึงกระดาษให้ผู้ชาย

ลูกค้าชำระเงินสำหรับการซื้อผ่านทาง Samsung Pay ในโทรศัพท์ของเขา
เครื่องรูดบัตรแบบไร้สัมผัสที่ร้านค้า
ผู้หญิงกำลังคุยโทรศัพท์