• ยอมรับการชำระเงินผ่านมือถือโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

    ปัจจุบันคุณสามารถขยายธุรกิจได้ด้วยอำนาจของการชำระเงินผ่านมือถือ โซลูชันการชำระเงิน QR ของ Visa ช่วยให้การชำระเงินมีความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

  • ยอมรับการชำระเงินผ่านมือถือโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

    ตอนนี้คุณสามารถขยายธุรกิจด้วยพลังของการชำระเงินผ่านมือถือ โซลูชันการชำระเงิน QR ของ Visa ช่วยให้การชำระเงินมีความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ทำไมต้องเลือกการชำระเงินในรูปแบบ QR ของ Visa


วิธีที่ง่ายขึ้นในการรับการชำระเงินผ่านมือถือ


โซลูชันการชำระเงินในรูปแบบ QR ของ Visa มีวิธีการดังนี้


รับสิทธิประโยชน์จากการยอมรับอุปกรณ์เคลื่อนที่


เริ่มต้นยอมรับโซลูชันการชำระเงินในรูปแบบ QR ของ Visa ในวันนี้

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้: