• ยอมรับการชำระเงินผ่านมือถือโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

    ปัจจุบันคุณสามารถขยายธุรกิจได้ด้วยอำนาจของการชำระเงินผ่านมือถือ โซลูชันการชำระเงิน QR ของ Visa ช่วยให้การชำระเงินมีความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

  • ยอมรับการชำระเงินผ่านมือถือโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

    ตอนนี้คุณสามารถขยายธุรกิจด้วยพลังของการชำระเงินผ่านมือถือ โซลูชันการชำระเงิน QR ของ Visa ช่วยให้การชำระเงินมีความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

แสกนเพื่อชำระเงินสำหรับร้านค้า


รหัส QR ของแสกนเพื่อชำระเงิน
การชำระเงินด้วยแสกนเพื่อชำระเงิน
การยืนยันของแสกนเพื่อชำระเงิน