เพิ่มความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของคุณไปสู่ระดับสูงสุด

วิธีที่ดีกว่าเพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านบริการชำระเงินเชิงพาณิชย์

บริการข้อมูลซัพพลายเออร์ของข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพ

เครื่องมือการบริหารจัดการการใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินที่กำหนด
Two women sit in front of a computer and discuss content on screen.
Man smiling at a tablet.
Young man sitting at his desk and working in front of his laptop.
Couple taking orders at a bakery.

รับข้อได้เปรียบของวีซ่า


บริการข้อมูลซัพพลายเออร์

วีซ่าทำการเก็บรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง และเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เศรษฐกิจสังคม และส่วนตลาดที่เกี่ยวกับร้านค้า (ซัพพลายเออร์) ที่ยอมรับผลิตภัณฑ์การชำระเงินวีซ่าเชิงพาณิชย์ ใช้ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมนี้สนับสนุนลูกค้าบัตรเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันและในอนาคต

บริการจับคู่ซัพพลายเออร์

ระบุซัพพลายเออร์ของลูกค้าของคุณที่ยอมรับผลิตภัณฑ์การชำระเงินวีซ่าเชิงพาณิชย์
Man working on smartphone showing a business graphic with a tablet on the desk in the background.

บริการเพิ่มประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์

ย้ายซัพพลายเออร์ไปสู่วีซ่าเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ ระบุและเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ


ตัวช่วยค้นหาซัพพลายเออร์ของวีซ่า

ระบุตำแหน่งร้านค้าที่ยอมรับผลิตภัณฑ์วีซ่าเชิงพาณิชย์ โดยใช้หลักเกณฑ์ขั้นสูงเพื่อค้นหาการจับคู่ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าภาคเอกชนและรัฐบาลของคุณ

เริ่มต้นกับการบริหารจัดการซัพพลายเออร์

เข้าถึงฐานข้อมูลการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ของวีซ่า

คุณอาจจะสนใจในเรื่อง

Hands holding a phone.
Man speaking to three professionally dressed smiling colleagues.