เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการชำระเงินของคุณ

รับมูลค่าสูงสุดจากโปรแกรมบัตรเชิงพาณิชย์ของคุณและขั้นตอนตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงการชำระเงิน

Visa PerformSource

วีซ่ามีเครื่องมือและทรัพยากรในการวิเคราะห์ขั้นตอนการชำระเงินของคุณในปัจจุบันและช่วยเพิ่มการออมและประสิทธิภาพ

Illustration: magnifying glass.

การวิเคราะห์การใช้จ่าย

วิเคราะห์ข้อมูลใบแจ้งหนี้ในระดับธุรกรรมเพื่อระบุโอกาสในการแปลงธุรกรรมเช็คกระดาษที่มีค่าใช้จ่ายสูงไปสู่การจ่ายด้วยบัตรที่ไหลลื่น

Learn more
Illustration: Sun with dollar sign in middle.

การวิเคราะห์ธุรกรรมโดยเฉลี่ย

วิเคราะห์ข้อมูลซัพพลายเออร์ในระดับธุรกรรมเพื่อระบุโอกาสในการแปลงการใช้จ่ายด้วยเช็คเป็นการจ่ายด้วยบัตรวีซ่าที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
 
 
Learn more
Business growth trending upward: illustration.

ROI
การวิเคราะห์

คำนวณผลกระทบต่อผลประกอบการในการติดตั้งหรือขยายโปรแกรมบัตรเชิงพาณิชย์Learn more

การวิเคราะห์มาตรฐานอุตสาหกรรม

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมบัตรของคุณกับของบริษัทที่มีขนาดเทียบเท่ากันในอุตสาหกรรมเดียวกันLearn more

รับประโยชน์เพิ่มจากโปรแกรมบัตรเชิงพาณิชย์ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับ Visa PerformSource