• ส่งมอบประสบการณ์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนยอดขายเพิ่มเติม

    เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ และดูแลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ

Deliver relevant customer experiences and drive incremental sales

Mobile Pay

Solutions

Utilize the world’s largest retail electronic payments network to reach new customers, drive loyalty, increase sales and strengthen your marketing efforts.
Commerce Network
Card Related Services
Rewards redemption
VisaVue advertising
Merchant Offers

Ready to get started?

Learn more about Visa Loyalty and Offer Solutions.
Request information
mPOS
Visa Digital Solutions
Visa Ready