• เข้าร่วมเป็น Visa Merchant วันนี้

    ร่วมเป็นร้านค้าในเครือข่ายที่รับบัตรวีซ่า

เริ่มต้นการรับวีซ่า

เป็นร้านค้าที่รับบัตรวีซ่า
merchant-womanserver-pizza-800x450
การรูดบัตร
คนที่กำลังยื่นบัตรวีซ่าของเขาให้กับผู้หญิงอีกคนที่กำลังใช้โทรศัพท์ในการทำธุรกรรมให้แล้วเสร็จ
ร้านจัดดอกไม้ที่เสร็จสิ้นการทำรายการธุรกรรมด้วยบัตรวีซ่า

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของวีซ่าและแนวทางการยอมรับ

การเป็นร้านค้าที่รับบัตรวีซ่าเป็นกระบวนการที่สะดวกรวดเร็วและเราจะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จ แต่ท่านจำเป็นต้องทราบข้อกำหนดบางประการ :