• เข้าร่วมเป็น Visa Merchant วันนี้

    ร่วมเป็นร้านค้าในเครือข่ายที่รับบัตรวีซ่า

เริ่มต้นการรับวีซ่า

เป็นร้านค้าที่รับบัตรวีซ่า
merchant-womanserver-pizza-800x450
merchant-swipingcard-square-800x450
merchant-paywave-transation-1600x900
merchant-flowers-swipe-square-1600x900

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของวีซ่าและแนวทางการยอมรับ

การเป็นร้านค้าที่รับบัตรวีซ่าเป็นกระบวนการที่สะดวกรวดเร็วและเราจะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จ แต่ท่านจำเป็นต้องทราบข้อกำหนดบางประการ :