• สิทธิพิเศษของบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ

    ข้อเสนอและสิทธิพิเศษเพื่อผู้ถือบัตรเพื่อธุรกิจ บัตรวีซ่าองค์กร และ บัตรวีซ่าส่วนราชการ

ข้อเสนอพิเศษสำหรับ ผู้ถือบัตรวีซ่าธุรกิจ บัตรวีซ่าองค์กร และ บัตรวีซ่าส่วนราชการ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์และข้อเสนอครบวงจรที่ออกแบบเพื่อช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลประกอบการของคุณให้ดียิ่งขึ้น