ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อรับสิทธิ์ความคุ้มครองได้ทุกเดือน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566