• แสกนเพื่อชำระเงินด้วย Visa วิธีใหม่ในการชำระเงินด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ

    ชำระเงินอย่างสะดวกและปลอดภัยโดยใช้ Visa จากโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยโซลูชันการชำระเงิน QR ของ Visa

  • สแกนเพื่อชำระเงินด้วย Visa วิธีใหม่ในการชำระเงินด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ

    ชำระเงินอย่างสะดวกและปลอดภัยโดยใช้ Visa จากโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยโซลูชันการชำระเงิน QR ของ Visa

  • สแกนเพื่อชำระเงินด้วย Visa วิธีใหม่ในการชำระเงินด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ

    ชำระเงินสะดวกและปลอดภัยโดยใช้ Visa ของคุณจากโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยโซลูชันการชำระเงิน QR ของ Visa


ใช้แสกนเพื่อชำระเงินในร้านค้า
ใช้แสกนเพื่อชำระเงินในใบแจ้งหนี้ของคุณ
ใช้แสกนเพื่อชำระเงินในรถแท็กซี่