• Visa Ready

    วิธีที่นำนวัตกรรมโซลูชันการชำระเงิน ไปสู่ตลาด

อะไรคือวีซ่า เรดดี้ (Visa Ready)

วีซ่า เรดดี้ (Visa Ready) คือโปรแกรมคู่ค้าที่ให้สัญญาในการยืนยันแนวทางการแก้ปัญหาทางการชำระเงินที่เข้าได้กับมาตรฐานความปลอดภัยและข้อกำหนดของวีซ่า ตราประทับของวีซ่า เรดดี้ (Visa Ready) จะช่วยให้นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นช่องทางลัดที่จะได้รับการยอมรับระดับโลกได้


วีซ่า เรดดี้ (Visa Ready)รับรองการแก้ไขปัญหาของเรา
วีซ่า เรดดี้ (Visa Ready) ค้นหาการรับรองการดำเนินการ