• ชำระเงินผ่านมือถือได้ง่ายขึ้น

    โซลูชันการชำระเงิน QR ของ Visa ช่วยให้ผู้คนและธุรกิจสามารถชำระเงินผ่านมือได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

  • ชำระเงินผ่านมือถือได้ง่ายขึ้น

    โซลูชันการชำระเงิน QR ของ Visa ช่วยให้บุคคลทั่วไปและธุรกิจสามารถชำระเงินผ่านมือได้ง่ายขึ้นในทุกมุมโลก


แสกนเพื่อชำระเงินสำหรับผู้ออกบัตร
แสกนเพื่อชำระเงินสำหรับธนาคารของร้านค้าผู้รับบัตร