• ค้นพบโอกาสใหม่ๆเพื่อการเติบโต

    นำเสนอโซลูชัน Visa Ready บนจุดขายผ่านมือถือ

การะบบชำระเงินแบบไร้สัมผัส
คนกำลังใช้ระบบชำระเงินแบบไร้สัมผัส
คนกำลังจ่ายเงินที่รถขายอาหาร
นักธุรกิจชายสองคนนั่งติดกัน