• การรักษาความปลอดภัยด้วยรหัส PIN

    วีซ่ากำลังทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัส PIN เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในทุกภูมิภาค

85447297
fingers-atm-pin-1600x900
cashier-paywave-1600x900