• เราต้องการให้ธุรกิจขนาดเล็กของคุณเติบโตขึ้น

ร้านค้าและธุรกิจขนาดเล็ก

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าการยอมรับบัตรวีซ่าจะช่วยคุณขยายธุรกิจของคุณได้อย่างไร

Illustration of small business store front with figure in doorway.

ช่วยให้ข้อมูลของลูกค้าปลอดภัย

Learn more
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.

รับรองถึงความถูกต้องของธุรกรรม

Learn more
Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.

ช่วยป้องกันการร้องเรียนเรื่องความฉ้อโกง

Learn more

พร้อมเข้าสู่การเป็น Visa Merchant หรือยัง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการยอมรับวีซ่า
เริ่มต้น

Man at table using laptop.
Smiling woman using a tablet.

An illustration of a stack of dollar currency.

มีคำถามเกี่ยวกับกฎระเบียบและค่าธรรมเนียมหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

Interchange
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.

มีคำถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยหรือการฉ้อโกงหรือไม่ ติดต่อเราตอนนี้

Dispute resolution
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

ขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนเกี่ยวกับคำถามด้านเทคนิค

Resource library
Visa Point of Sale (POS) graphic.