• วีซ่าทำงานร่วมกับรัฐบาลทั่วโลก

    เราสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินและรับเงินของผู้คน

วีซ่าและรัฐบาล

จากการเป็นพันธมิตรสู่แนวทางการแก้ปัญหาทางการชำระเงิน สำรวจว่าองค์กรของคุณจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการร่วมงานกับเรา

Close up of hands typing at a laptop keyboard.
Woman sitting down with a laptop, monitor, books and bags on a desk.