• ให้อนาคตของการชำระเงินเริ่มต้นได้ด้วยความคิดใหญ่ ๆ

    ด้วยพลังขับเคลื่อนจากเครือข่ายทั่วโลกของ Visa ฟินเทคของคุณจะก้าวไปได้ไกลกว่าที่คาดหมาย ก้าวไปข้างหน้ากับ Visa Partner


Illustration of a university flag.
Illustration of visa cards.
Illustration of rocket launching.
Mobile device with a checkmark symbolizing certified.
Illustration of hand shake between two partners.
Generic icon of a computer screen with html symbol inside.

Video thumbnail of extend’s CEO in an interview.
Video thumbnail of riverbank’s CEO in an interview.

Gold line.

บัตร Visa²

Gold line.

ประเทศและดินแดน

Gold line.

ร้านค้าต่าง ๆ³

พร้อมที่จะเปิดตัวความคิดของคุณรึยัง

ไปยัง Visa Partner
visa-fintech-partner-acorns-400x225
visa-fintech-partner-bento-400x225
visa-fintech-partner-chime-400x225
divvy-400x225
visa-fintech-partner-petal-400x225
visa-fintech-partner-pex-400x225
visa-fintech-partner-n26-400x225
visa-fintech-partner-stash-400x225
tool-square-800x450
Varo logo.