• การสร้างช่องทางใหม่ๆในการจ่ายและรับเงิน

    ร่วมมือกับวีซ่าเพื่ออัปเกรดโซลูชันการชำระเงินของคุณ

วีซ่าและธนาคารของร้านค้าผู้รับบัตร

ร่วมเป็นคู่ค้ากับวีซ่าเพื่อผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาทางการชำระเงินที่ฉลาดมากขึ้น

เทคโนโลยีวีซ่าชิปการ์ด

Person using a Visa payWave debit card at a payment terminal.

ความปลอดภัยของข้อมูล

ปกป้องข้อมูลผู้ถือบัตรของคุณ

วีซ่ากำลังทำให้การรักษาความปลอดภัยด้วยรหัส PIN เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ธนาคารของร้านค้าผู้รับบัตรวีซ่าจะต้องแน่ใจว่าตัวแทนที่เป็นบุคคลภายนอกของธนาคารสำหรับร้านค้าผู้รับบัตร ซึ่งจะเข้าร่วมในโปรแกรม PIN ของวีซ่า จะต้องได้รับการตรวจรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริการและแนวทางการแก้ปัญหา

โซลูชันการชำระเงินผ่านมือถือ

Merchant using a mobile phone to complete a transaction

ที่มา