• การสร้างช่องทางใหม่ๆในการจ่ายและรับเงิน

    ร่วมมือกับวีซ่าเพื่ออัปเกรดโซลูชันการชำระเงินของคุณ

วีซ่าและธนาคารของร้านค้าผู้รับบัตร

ร่วมเป็นคู่ค้ากับวีซ่าเพื่อผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาทางการชำระเงินที่ฉลาดมากขึ้น

ภาพระยะใกล้ของชิปการ์ด

วีซ่ากำลังทำให้การรักษาความปลอดภัยด้วยรหัส PIN เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ธนาคารของร้านค้าผู้รับบัตรวีซ่าจะต้องแน่ใจว่าตัวแทนที่เป็นบุคคลภายนอกของธนาคารสำหรับร้านค้าผู้รับบัตร ซึ่งจะเข้าร่วมในโปรแกรม PIN ของวีซ่า จะต้องได้รับการตรวจรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัส PIN
ผู้หญิงเจ้าของร้านค้ากำลังเปิดร้าน
info-for-acquirers-visavue-online-800x450
ผู้หญิงกำลังใช้โทรศัพท์มือถือของเธอทำธุรกรรม

เพื่อนร่วมงานกำลังทำงานด้วยกัน