• ออกแบบ สร้าง ส่งมอบ

    เปิดโลกใหม่แห่งความเป็นไปได้ให้ธุรกิจของคุณ ด้วยการเข้าถึง API เครื่องมือ และความชำนาญของวีซ่าได้โดยตรง

Man and woman discussing an item on a Scrum Task Board.

Man and woman on blankets in park looking at smart phone held aloft by man.
Seated man using smart phone in front of high-rise windows with laptop, attache case, thermos and skateboard around him.
Man using smart phone exiting airport terminal with rolling suitcase.
Juice Shop truck with couple seated at table with dog at their feet, woman ordering at counter, bicyclist leaving and man with skateboard approaching.

Illustration of paper and pencil.

บล็อก

อ่านบล็อก Visa Developer สำหรับโพสต์ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการชำระเงิน คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การอัปเดต API ประเด็นสำคัญของผู้พัฒนา และการสรุปทบทวนงานกิจกรรม

อ่านบล็อกของเรา
Illustration of talk bubbles.

ฟอรั่ม

ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของวีซ่าและชุมชนของเรา

เข้าเยี่ยมชมฟอรั่มของเรา


Man and woman brainstorming at Scrum task board.
Woman making contactless payment with smart phone.
Developer in office environment with open laptop looking at smart phone.

Developer in office environment with open laptop looking at smart phone.
A hand tapping a Visa card with Visa's contactless payments system.
A woman sitting at her desk in front of a monitor coding.

เริ่มต้น

พร้อมแล้วหรือยัง ดูคู่มือของเราสำหรับวิธีการสร้างบัญชี เริ่มโครงการ และทดสอบความสามารถในการเชื่อมต่อ
คู่มือการเริ่มต้น