นำโดยการเป็นแบบอย่างที่ดี

ส่งเสริมความรับผิดชอบขององค์กรและความโปร่งใสสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เรียนรู้เพิ่มเติมในรายงานความรับผิดชอบขององค์กรประจำปี พ.ศ. 2559 ของ Visa