สำรวจความตั้งใจในการเดินทาง

อ่านต่อ

ผู้สนับสนุนหลัก

วีซ่าคือผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโอลิมปิกเกมส์อย่างภาคภูมิ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2539

อ่านต่อ

นวัตกรรม

นวัตกรรมการชำระเงินของวีซ่าช่วยให้ผู้คนจำนวนมาก ได้เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากขึ้น

อ่านต่อ

งานวิจัย

ค้นหาผลงานโดดเด่น ข้อมูล และแนวโน้มต่างๆ ได้จากรายงานข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจระบบการชำระเงินของวีซ่า

อ่านต่อ